Autodata

Baza danych Autodata to podstawowe źródło danych regulacyjnych dla warsztatów diagnostycznych zajmujących się kontrolą i regulacją ustawienia kół w samochodach osobowych i dostawczych. Aktualne dane pojazdów z lat 1959 – 2016 dostępne w nowym programie GTO PC, z przejrzystym układem parametrów, tabeli i ilustracji..

Komputerowy program „GTO PC” ułatwia prowadzenie pomiarów kontrolowanych pojazdów poprzez automatyczne porównanie wyników pomiarów z danymi wzorcowymi dla poszczególnych typów modeli samochodów. Program zawiera w sobie bazę parametrów wzorcowych na podstawie wydawnictwa „Autodata”. Pozwala także na sprawne zarządzanie bazą klientów i na wydruki poszczególnych pomiarów. Program dystrybuowany jest płycie CD. Do poprawnej pracy potrzebuje zestawu komputerowego PC, systemu operacyjnego Windows XP/7 i zainstalowanej drukarki.

Okno programu podzielono na dwie części. Pierwsza z nich stanowi pasek przycisków umożliwiających uruchomienie operacji na wprowadzonych danych. Druga to pole edycji podzielone na pięć arkuszy. Każdy z nich umożliwia edycję określonej grupy danych bądź wybór parametrów wzorcowych. Dane z poszczególnych arkuszy stanowią składniki jednego protokołu będące zapisem wyników pomiaru pojazdu.