19 września odbył się w naszej firmie audyt Instytutu Transportu Samochodowego mający na celu potwierdzenie warunków techniczno-organizacyjnych produkcji. W wyniku przeprowadzonej kontroli audytor stwierdził, iż "Precyzja-Technik Sp. z o.o. posiada bardzo dobre warunki techniczno-organizacyjne do prowadzenia stabilnej produkcji przyrządów i urządzeń diagnostycznych."