Certyfikat ISO

W grudniu ubiegłego roku w Grupie Precyzja odbył się audyt recertyfikujący ISO. W wyniku przeprowadzonej kontroli audytor stwierdził poprawność funkcjonowania systemu i tym samym rekomendował obowiązujący certyfikat do kontynuacji.

Precyzja jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała Certyfikat ISO. Ten obecny jest już szóstym kolejnym wydaniem. Przypomnijmy, że pierwsza pozytywna weryfikacja, iż firma nasza zarządzana jest zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008 miała miejsce w kwietniu 1998.