Microline 4600-8 SKP

ML 4600-8 – przewodowy, komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii kół pojazdów. Pomiar wiązką podczerwieni przy użyciu 8 kamer CCD.
Gwarancja 6 m-cy.


Wyposażenie podstawowe:

 • zestaw komputerowy PC,
 • monitor 19 LCD”,
 • szafka diagnostyczna,
 • 4 zespoły pomiarowe,
 • rozpórka pedału hamulca i blokada kierownicy,
 • obrotnice mechaniczne (nowe),
 • zaciski typu Quick 12”-20”,
 • płyty rolkowe pod tylne koła 2 szt.

w cenie 6.900 PLN + VAT


Charakterystyka techniczna

 • dokładność pomiaru najważniejszych parametrów kątowych (2`),
 • pomiar pojazdów o rozstawie kół samochodów osobowych i dostawczych do 6 m i wielkości koła do 20",
 • system 8 głowic pomiarowych umożliwia przedstawianie analizy kompletnego obrazu trapezu układu kierowniczego,
 • pomiar bezsznurowy dzięki systemowi nadajników podczerwieni i odbiorczych kamer video CCD odbierających wiązki pomiarowe z dokładnością poniżej połowy sekundy kątowej, co gwarantuje bardzo dokładną podziałkę pasma zakresu tolerancji fabrycznej,
 • program regulacyjny prezentuje zbiorcze obrazy wszystkich parametrów danej osi, co umożliwia obserwację zmian parametrów wzajemnie od siebie zależnych,
 • system pozwala na wydruk 4 rodzajów protokółów pomiarowych (standardowy protokół pomiarowy, krótki przegląd parametrów obu osi, ocena stanu technicznego pojazdu oraz pomiar pojazdów powypadkowych),
 • kartoteka klientów z możliwością przywołania z pamięci wcześniejszych pomiarów,
 • funkcja automatycznych poziomic sygnalizuje pozycję głowic pomiarowych podczas wszystkich faz pomiaru,
 • automatyczne przełączanie programu pomiarowego na wersję dla pojazdów ze spojlerami,
 • niezawodna kompensacja 4 punktowa,
 • pomiar wstępny i pomiar końcowy trwają 3 min ze wskazaniem i wydrukiem wartości zmierzonych i danych fabrycznych,
 • rozszerzony protokół pomiarowy zawierający oprócz danych fabrycznych, także dane rzeczywiste przed i po regulacji, oraz dane klienta, dane regulacyjne pojazdu i ogumienia,
 • możliwość uzupełniania na bieżąco przez użytkownika poprzez klawiaturę banku danych fabrycznych o nowe pojazdy, które pojawiają się na rynku,