Ważna informacja Zarządu „Precyzji-Technik” Sp. z o.o. z Bydgoszczy


Firma „Precyzja-Technik” z Bydgoszczy — jedyny, polski producent urządzeń do pomiaru i regulacji geometrii kół pojazdów samochodowych — rozbudował swoją strukturę organizacyjną i otworzył Fabryczny Serwis Urządzeń.

W związku z powyższym informujemy, że z dniem 01.04.2016r. została zakończona współpraca z dotychczasowym podwykonawcą, firmą „Precyzja-Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku, która wykonywała naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne urządzeń na rzecz i w imieniu producenta.

Firma „Precyzja-Service” nie spełniła podstawowych standardów jakościowych wykonywania usług serwisowych, jak i wymaganego przez producenta posiadania przez nią systemu jakości ISO 9001. W konsekwencji, producent „Precyzja-Technik” z Bydgoszczy nie udzieliła autoryzacji firmie „Precyzja-Service” na prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Fabryczny Serwis „Precyzji-Technik” wykonuje naprawy, przeglądy i kalibracje urządzeń zgodnie z procedurami zapisanymi w „Księgach Serwisowych Urządzeń” z użyciem certyfikowanych ram kalibracyjnych i narzędzi specjalnych.

Mamy pewność, że wykorzystamy wszystkie możliwości i potencjał firmy „ Precyzja-Technik”, aby w pełni zaspokoić potrzeby Państwa firmy w zakresie dostaw produktów i usług.

Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem i 65 letnią tradycją firmy liczymy na dalszą, miłą współpracę z Państwem.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

Serwis fabryczny: 52 339 26 30/53, 725 506 001
Dział sprzedaży: 52 339 26 48/49
Dział Autodata: 52 339 26 35 lub 725 504 005.