Autor: Sławomir Kocznur
Miejsce publikacji: "Auto Moto Serwis" - październik 1998 r. nr 10 (59)

Diagności często mają problem, co zrobić z nieprawidłową geometrią tylnych kół w przypadku nie regulowanych parametrów. Pojawiła się możliwość jego rozwiązania.

Właśnie trafił do Polski, opatentowany w Stanach Zjednoczonych, produkt firmy Speciality Products Company o nazwie: pierścień korygujący geometrię. Na rynek wprowadza go firma Precyzja z Bydgoszczy. Służy on do korygowania złej geometrii tylnych kół w samochodach nie mających konstrukcyjnie możliwości regulacji zbieżności i pochylenia koła, co ma miejsce np. w VW Golfie.

Pierścień przeszedł skomplikowane badania i uzyskał pozytywną opinię południowoniemieckiego TÜV-u. Wykonany jest ze specjalnego tworzywa kompozytowego i składa się z dwóch połączonych pierścieni obracających się względem siebie, w których grubość zmienia się na obwodzie. Każdy z połączonych pierścieni ma na całym obwodzie zaznaczone liczby. Dostępne są trzy rodzaje pierścieni w zależności od typu i marki samochodu:

  • niebieski do samochodów: Audi, Chrysler, Opel, Renault, Seat, Vauxhall, Volkswagen
  • szary do samochodów: Audi, Buick, Chevrolet, Chrysler, Ford, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Renault, Rover, Vauxhall
  • czerwony do samochodów: Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, Opel, Volkswagen

Użytkowanie pierścieni jest bardzo proste. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności regulacyjnych należy wykonać typowe czynności diagnostyczne (m.in. wymienić uszkodzone części, wyeliminować luzy w zawieszeniu oraz skontrolować ciśnienie i typ opon). Następnie dokonuje się pomiaru geometrii i porównuje wartości zmierzone z danymi producenta samochodu. Z porównania oblicza się różnicę stanowiącą żądaną wielkość korekcji dla zbieżności połówkowej i/lub pochylenia danego koła. Wyliczone wartości korekcji odszukuje się w specjalnej tabeli (dołączonej do pierścienia korygującego) - zbieżności w pierwszej kolumnie, a pochylenia w pierwszym wierszu. Skrzyżowanie wybranych wartości wskaże pole z dwiema liczbami. Na odszukane w ten sposób liczby należy ustawić w jednej linii pierścień korygujący (fot. 1).

 

Fot.1
Fot. 1. Ustawienie pierścienia korygującego tak,
aby odszukane liczby znalazły się w jednej linii

 

Po ustawieniu pierścienia przykłada się go do specjalnego szablonu (również dołączonego do pierścienia korygującego), zależnie od typu i marki pojazdu, w taki sposób, aby ustawione liczby znalazły się w jednej linii ze strzałką z szablonu wskazującą ich położenie. Następnie pisakiem zaznacza się na pierścieniu korygującym pola, które wskazuje szablon (fot. 2).

 

Fot.2
Fot. 2. Zaznaczenie na pierścieniu, wg szablonu, pól do wycięcia

 

Pola te należy ostrożnie wyciąć. W miejscach tych znajdą się śruby mocujące piastę. Niektóre pojazdy wymagają wycięcia dodatkowego pola, wskazanego również na szablonie, gdzie montuje się cylinderek lub przewód hamulca. Kolejnym etapem jest zdemontowanie koła oraz piasty koła i staranne oczyszczenie ich powierzchni styku. W trakcie montażu pierścienia (fot. 3), należy zwrócić uwagę, by na lewym tylnym kole liczby na pierścieniu znalazły się od wewnętrznej strony pojazdu, a na prawym - były zwrócone na zewnętrzną stronę pojazdu.

 

Fot.3
Fot. 3. Sposób mocowania pierścienia korygującego

 

Po zamontowaniu właściwego pierścienia korygującego i piasty, wszystkie śruby należy dokręcić kluczem dynamometrycznym z siłą zalecaną przez producenta (wskazaną na szablonie) z dopuszczalnym błędem +15% (fot. 4). Dokręcanie śrub należy rozpocząć od najcieńszej części pierścienia korygującego.

 

Fot.4
Fot. 4. Dokręcenie kluczem dynamometrycznym piasty koła

 

Posiadacze niektórych komputerowych przyrządów do pomiaru geometrii kół samochodowych, jak np.: Microline 4000 i 4600 produkowanych przez firmę Beissbarth, przy stosowaniu pierścienia korygującego mogą korzystać ze specjalnego podprogramu (fot. 5), który:

  • wskaże dla danego pojazdu właściwy rodzaj pierścienia obliczy automatycznie wartości korygujące
  • pokaże właściwe ustawienie pierścienia korygującego
  • wskaże pola pierścienia do wycięcia
  • poda siłę potrzebną do dokręcenia śrub mocujących piastę

 

Fot.5
Fot. 5. Jeden z obrazów podprogramu poświęconego
pierścieniom korygującym w Microline 4600
produkowanym przez firmę Beissbarth

 

W ten sposób kolejny trudny problem, brak możliwości skorygowania złej geometrii przy kołach nie regulowanych, został rozwiązany. Warto przy tym zauważyć, że sprzedaż pierścieni korygujących geometrię rozpoczęła się w Precyzji już w parę miesięcy po rozpoczęciu sprzedaży w Niemczech. Jest to kolejny dowód, że w motoryzacji jesteśmy coraz bliżej przodujących rynków światowych.