Produkcja przyrządu Progeo 3D została rozpoczęta w listopadzie 2015r. po uzyskaniu certyfikatu zgodności z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 10.02.2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr40, poz. 275). Wydanie tego Certyfikatu przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie umożliwiło wpisanie przyrządu Progeo 3D do rejestru wyposażenia, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań w ramach przyrządów do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. Urządzenie Progeo 3D zostało nagrodzone Złotym Medalem za innowacyjny przyrząd na Targach Techniki Motoryzacyjnej 2016r. w Poznaniu.

1. Charakterystyka urządzenia.

Urządzenie Progeo 3D jest komputerowym systemem do pomiaru i regulacji geometrii osi i kół pojazdów samochodowych wykorzystującym układ 2 kamer z cyfrową technologią odczytu obrazu z ekranów pasywnych. Wysoka rozdzielczość kamer pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości rozpoznawanego obrazu co zapewnia zwiększoną dokładność pomiaru. Wynosi ona dla wszystkich najważniejszych parametrów geometrycznych – 0,01°. Jednostką sterującą jest komputer PC z oprogramowaniem EXACT Alignment Pro. Oprogramowanie to zapewnia wspomaganie pomiarów z wykorzystaniem animacji. System jest kompatybilny z siecią warsztatową ASA Network. Oprogramowanie jest przystosowane do aktualizacji baz danych dotyczących wartości mierzonych parametrów.

2. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań.

Urządzenie Progeo 3D Mobile z układem elektronicznego pozycjonowania kamer pozwala na prowadzenie pomiaru na wielu stanowiskach kanałowych i podnośnikowych bez konieczności jego kalibrowania. Mechanizm płynnego pionowego przesuwu belki pomiarowej sprawia, że możliwe jest dokonywanie regulacji geometrii kół w całym zakresie pracy podnośnika diagnostycznego. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowane z uchwytami ekrany pasywne, które są montowane do obręczy kół samochodów bez konieczności uciążliwego ich poziomowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wykonywanie w bardzo krótkim czasie pomiarów różnych typów samochodów osobowych, dostawczych i terenowych w zakresie badań kontrolnych prowadzonych na stacji kontroli pojazdów jak i również przeprowadzanych potokowo akcjach serwisowych badania geometrii kół. System dostosowywania pracy kamer do różnych warunków oświetleniowych (światło sztuczne, światło dzienne, intensywne światło słoneczne) zapewnia stabilną pracę systemu w różnych warunkach lokalowych. Urządzenie Progeo 3D umożliwia pomiar podstawowych zależności geometrii kół, jak również przeprowadzenie pełnej diagnostyki układu jezdnego w zakresie ewentualnych powypadkowych uszkodzeń zawieszenia. Pomiar takich parametrów jak: rozstaw osi, rozstaw kół, nierównoległość osi, śladowość kół czy też przekątne pojazdu stanowią pełną informację o skomplikowanych przemieszczeniach i uszkodzeniach elementów zawieszenia.

Program pomiarowy wspomaga prowadzenie pomiarów i regulacji z wykorzystaniem następujących specjalnych procedur:

  • Procedura regulacji zbieżności przy skręconych kołach.
  • Procedura pomiaru i regulacji „krzywej zbieżności”.
  • Procedury regulacyjne zbieżności i kąta pochylenia koła na podniesionym pojeździe.
  • Procedura regulacji zbieżności kół przednich bez blokowania koła kierownicy.
  • Uniwersalna procedura kompensacji bicia kół przez przetaczanie pojazdu o kąt 30° obrotu koła.

Innowacyjność Progeo 3D polega na zastosowaniu, uniwersalnego modułowego wyposażenia zapewniającego możliwość wykonania pomiarów geometrii kół zgodnie z procedurami fabrycznymi dla wiodących producentów samochodów.

W pojazdach wyposażonych w układ stabilizacji toru jazdy (ESP, DSC, ECS, VDC) z regulowanym zwieszeniem, elektrycznym wspomaganiem układu kierowniczego oraz światłami adaptacyjnymi, niezbędne jest po przeprowadzeniu regulacji układu jezdnego, zerowanie czujnika skrętu koła kierownicy. Firma Precyzja oferuje moduł Cal One Touch, który po podłączeniu do gniazda EOBD w samochodzie, komunikuje się bezprzewodowo (bluetooth) z programem pomiarowym urządzenia i wykonuje kalibrację sensora obrotu koła kierownicy.

W niektórych pojazdach przed przystąpieniem do pomiaru geometrii kół, niezbędnym jest określenie wartości ugięcia zawieszenia. W samochodach marki Renault pomiarom podlegają wysokości liniowe, różnice pomiędzy środkiem koła i charakterystycznymi punktami podwozia oraz kąt pochylenia wahaczy poprzecznych lub wału pędnego zawieszenia - w samochodach marki Mercedes-Benz. Oprogramowanie pomiarowe urządzenia Progeo 3D jest kompatybilne zarówno z pomiarami liniowymi, jak i z inklinometrami różnych producentów.

3. Ekologiczne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.

Występujące obecnie na rynku, komputerowe systemy do pomiaru geometrii kół z kamerami CCD lub czujnikami rezystancyjnymi, posiadają wiele elektronicznych komponentów, w tym również trudne do utylizacji pakiety akumulatorów.

Urządzenia z serii Progeo 3D wykorzystują wykonane z tworzyw sztucznych pasywne ekrany pomiarowe, które mogą podlegać procesowi recyklingu. W przeciwieństwie do konwencjonalnych zespołów pomiarowych, po wykonaniu pomiaru pojazdu, nie jest wymagane ładowanie akumulatorów. Tym samym urządzenie Progeo 3D korzysta z energii elektrycznej tylko podczas pomiaru i regulacji.

Oszczędność energii jest ważna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Dzięki redukcji zużywanej energii elektrycznej zostaje wyemitowanych do atmosfery mniej zanieczyszczeń, zmniejsza się również zużycie surowców potrzebnych do produkcji energii. Jednym słowem, oszczędność energii to czysty zysk dla użytkownika i środowiska naturalnego.

4. Wnioski.

W zakresie konstrukcji, technologii oraz oprogramowania w urządzeniu Progeo 3D, zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, które jednocześnie czynią to urządzenie przyjaznym dla środowiska.

Zastosowanie tej technologii z pewnością umożliwi dalszy dynamiczny rozwój firmy wdrażającej, w efekcie czego, spodziewany jest wzrost udziału firmy w rynku regionalnym i poprawa wskaźników przedsiębiorstwa w obliczu narastającej konkurencji i wzrastających wymagań klientów.

O najwyższym stopniu dbałości o jakość i zapewnieniu wysokiej dokładności pomiarowej przyrządu Progeo 3D zapewnia certyfikat systemu zarządzania poprzez jakość ISO 9001:2008 (HU 98/12789). Precyzja poddawana jest od 1998 r. regularnym auditom przez firmę SGS United Kingdom Ltd System & Services Certyfication dotyczącym wszystkich etapów życia wyrobu od prac badawczo-rozwojowych, przez proces konstruowania, produkcji i sprzedaży, aż do prowadzenia obsługi posprzedażnej.