Previous Next Play Pause
TTM 2018 TTM 2018
Aktualizacja GTO PC Aktualizacja GTO PC
Wyprzedaż Wyprzedaż
Urządzenia po regeneracji - okazje! Urządzenia po regeneracji - okazje!
Nowe za stare! Nowe za stare!
Ciężarki do obciążania samochodu Ciężarki do obciążania samochodu
Progeo 3D - NOWOSĆ! Progeo 3D - NOWOSĆ!


Aktualności

Równomierne, szybkie i stabilne nagrzewanie detali. Sprawdź nowość w naszej ofercie - podgrzewacz indukcyjny Inductor 1,5

Czy wiesz, że...

... prze­mie­szcza­nie kom­pu­te­ro­wych urzą­dzeń war­szta­to­wych, pod­czas pra­cy pro­gra­mu, mo­że spo­wo­do­wać usz­ko­dze­nie dys­ku twar­de­go w kom­pu­te­rze. Przed prze­to­cze­niem urzą­dze­nia na­le­ży za­koń­czyć pra­cę pro­gra­mu i wy­łą­czyć za­si­la­nie.

Teoria

W numerze 5'02 Auto Moto Serwisu ukazała się pierwsza część artykułu poświęconego komputerowym przyrządom do pomiaru geometrii kół i osi samochodów osobowych i dostawczych. Było to omówienie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie zespołów pomiarowych i ich znaczenia dla użytkownika. Część druga przedstawia cechy oprogramowania wykorzystywane w przyrządach komputerowych oraz pozostałe wyposażenie wchodzące w skład takich urządzeń.

Więcej teorii