„Precyzja-Technik” spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Znaczące ulepszenie wyrobu – przyrządu GeoTest 60, poprzez opracowanie pakietu modernizacyjnego, pozwalającego na wydłużenie życia, znajdujących się w eksploatacji przyrządów GeoTest 60 do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów”. Celem projektu jest stworzenie zasobooszczędnego, znacząco ulepszonego wyrobu – przyrządu GeoTest 60, poprzez opracowanie pakietu modernizacyjnego, pozwalającego na wydłużenie życia dotychczasowego przyrządu GeoTest 60 do kontroli ustawienia kół samochodu. Dofinansowanie projektu z UE: 1 083 843,92 zł.

Dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

24 lipca 2009 r. Zarząd PRECYZJI-TECHNIK podpisał w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie przygotowania Planu rozwoju eksportu, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Paszport do eksportu

25 lutego 2010 Precyzja-Technik i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisały umowę na dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu. Jest to II etap działania 6.1 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, lata 2007 - 2013, na który firma złożyła wniosek w październiku ubiegłego roku.

Umowa o dofinansowanie

1 lipca 2010 w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawarta umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Precyzją-Technik o dofinansowanie badań i rozwoju nowoczesnych technologii w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 oraz w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Całość inwestycji przewidywana jest na około 1 milion złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze z dofinansowania zamierzamy wykorzystać na zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi.

Nowa umowa o dofinansowanie

W dniu 15 lipca 2011 w Toruniu Precyzja-Technik Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych". Całkowita wartość projektu wynosi 1 341 000,00 złotych, a maksymalna kwota do jakiej PARP zobowiązała się udzielić wsparcia to 603 450,00. Pozyskane środki mają pomóc w skonstruowaniu nowego przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdów ciężarowych i autobusów.

Dofinansowanie w ramach działania "Promocja i rozwój markowych produktów"

06 października 2014 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Precyzją-Technik Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu "Udział w targach techniki motoryzacyjnej Automechanika, we Frankfurcie nad Menem, jako wystawca". Całkowita wartość projektu wynosi 87 684,00 zł, a udział środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego wyniesie maksymalnie 47 323,75 zł.

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

6 grudnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Precyzją-Technik. W wyniku umowy Spółka otrzymała promesę na refundację wydatków poniesionych na zakup usługi rozwojowej - szkolenia pt.: "Wymagania normy ISO 9001: 2015". Całkowita wartość projektu wynosi 28 800,00 zł., a wartość dofinansowania - 20 000,00 zł.