Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) obowiązującym od dnia 25 maja 2018, Precyzja-Technik Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Precyzja-Technik Sp. z o.o. ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz, NIP 967-00-00-107, Regon 091289159
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie (marketing bezpośredni), czyli na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO. Przetwarzane i przechowywane przez nas dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z zawartych umów, działań serwisowych w trakcie gwarancji i po jej upływie oraz w celach związanych z prowadzeniem ewidencji i dochodzeniu roszczeń do czasu ich przedawnienia a także w celach marketingowych.
3. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2, dane mogą być udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach które wynikają z przepisów prawa
• podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zawartych umów (np. firmom kurierskim)
• podmiotom wspierającym nas w procesach biznesowych (administrator programu księgowego)
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych
• prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia przez nas Pani/Pana danych jeżeli są one nieprawidłowe
• prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych z naszej bazy
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez nas Pani/Pana danych
• prawo do przenoszenia danych – prawo abyśmy przekazali Pani/Pana dane innemu podmiotowi
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem
7. Dane nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
8. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich, a każda osoba przetwarzająca dane jest do tego uprawniona
9. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy wszelką korespondencję kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adres: Precyzja-Technik Sp. z o.o. ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz