CAPELEC CAP 3201

CAPELEC CAP 3201


ANALIZATOR SPALIN
 • Spełnia najnowsze europejskie wymagania MID
  dla najwyższej klasy dokładności 0
 • Pomiar 3,4 lub 5 składników.
 • Tryb pomiaru urzędowy i ciągły.
 • Ergonomiczne wymiary.
 • Czas rozgrzewania: < 5 minuty. przy 20°C.
 • Automatyczne odprowadzanie kondensatu.
 • Automatyczne zerowanie co 30 minut.
DYMOMIERZ
 • Urzędowy pomiar nieprzeźroczystości.
 • Procedura pomiaru ciągłego dla określenia nieprzeźroczystości
  odpowiednia dla warsztatów.
 • Analiza nieprzeźroczystości z prezentacją krzywej nieprzeźroczystości.
 • Przed pomiarem automatyczne zerowanie i regulacja.
 • Bluetooth jako opcja komunikacji
Capelec CAP3201